Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çanakkale turizminin sağlıklı gelişimi ve ekonomi içerisinde oynadığı itici güç rolünün sürmesi için bilimsel araştırmalar yapmak, turizme veri oluşturan kültürel, tarihsel ve çevresel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, turizme taraf olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında eş güdümü sağlamak, turizm bilinci oluşturmak ve geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak, Üniversite içinde ve dışında turizmin gelişimi ile ilgili her türlü araştırma ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek, Türkiye'nin yabancı ülkeler nezdinde etkin tanıtımı için yapılacak çalışmalar içinde amaca uygun konularda yardımcı olmak amaçları ile kurulmuştur.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!